Instaforex web trader InstaForex
Web Trader
Trade now
close

การฝากเงิน

เรียน คุณลูกค้า พวกเราขอแจ้งว่า เมื่อคุณถอนเงินผ่านทางระบบการชำระเงินดังกล่าว คุณต้องทราบกฎระเบียบดังนี้ด้วย นั้นก็คือ ระบบการชำระเงินและสกุลเงินที่จะทำการฝากเงินและถอนเงินนั้น จะต้องเกิดขึ้นในช่องทางเดียวกัน

การถอนเงินและฝากเงินนั้น จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาตามการทำการของฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ เวลา 10 a.m. - 7 p.m. (UTC+3).

การโอนผ่านทางธนาคาร ใน THB ผ่าน Bangkok Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), CIMB Thai, Goverment Savings Bank, Karsikorn (K-bank), Kiatnakin, Krung Thai, Siam Commercial และ TMB banks

การโอนผ่านทางธนาคาร ใน THB ผ่าน Bangkok Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), CIMB Thai, Goverment Savings Bank, Karsikorn (K-bank), Kiatnakin, Krung Thai, Siam Commercial และ TMB banks

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-7 ชั่วโมง

ฝากเงินผ่านทาง บัตรธนาคาร

ฝากเงินผ่านทาง บัตรธนาคาร

ค่าธรรมเนียมของระบบ การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

การฝากเงินผ่านทาง Bitcoin

การฝากเงินผ่านทาง Bitcoin

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

การฝากเงินผ่านทาง Litecoin

การฝากเงินผ่านทาง Litecoin

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

Deposit in Tether

Deposit in Tether

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Ethereum

Deposit in Ethereum

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

การโอนเงินภายในประเทศ

การโอนเงินภายในประเทศจีน

การโอนเงินภายในประเทศจีน

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศอินเดีย

การโอนเงินภายในประเทศอินเดีย

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศสิงคโปร์

การโอนเงินภายในประเทศสิงคโปร์

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศปากีสถาน

การโอนเงินภายในประเทศปากีสถาน

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศเกาหลี

การโอนเงินภายในประเทศเกาหลี

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศแอฟริกา

การโอนเงินภายในประเทศแอฟริกา

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศบังคลาเทศ

การโอนเงินภายในประเทศบังคลาเทศ

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

prev next

ในทุกๆครั้งของ การฝากเงินจำนวนมาก คุณจะได้รับโอกาสในการคว้า $1000!

ไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ arrow

เวลคัมโบนัส 100%

ลงทะเบียนและรับทุนตั้งต้นเพื่อเทรด

ไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ arrow

โบนัสต้อนรับ 55%

สำหรับทุกๆการฝาก ข้อกำหนดในการฝาก – ทันทีหลังส่งใบสมัครแล้ว

ไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ arrow

โบนัสต้อนรับ 30%

ข้อกำหนดในการฝาก – instantly หลังกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยเเล้ว

ไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ arrow